Δίαιτες για παιδιά και εφήβους

Η αντιμετώπιση του περιττού βάρους συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση της ψυχολογίας του παιδιού και του εφήβου.

Η παιδική ηλικία είναι πολύ σημαντική για τη σωστή ανάπτυξη του ατόμου και προκαθορίζει κατά ένα σημαντικό βαθμό τις διατροφικές συνήθειες που θα αποκτήσει το άτομο αυτό στο μέλλον.

Με τη δική μας κατάρτιση και τη δική σας συμμετοχή μπορούμε να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση και υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών για τα παιδιά σας με τρόπο που να μην οδηγούνται σε ακραίες λύσεις.

Friendly Site

Adiet 2013 | Kiriakos Ioannidis - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.